Winter op de tuin

Het winterse weer levert ons prachtige plaatjes op!

We hebben natuurlijk niet stilgezeten deze winter! Het aantal groentebedden is verdubbeld, zodat we nog meer mensen in de buurt van verse groente kunnen voorzien. Ook hebben we in samenwerking met Boerderij Zorgvrij bedden aangelegd waar we veevoer op gaan verbouwen voor de koeien van Zorgvrij. Op een aantal momenten kunnen kinderen ons komen helpen met het oogsten van het veevoer.

In de kas hebben we rekken gebouwd, waar de eerste gewassen al gekiemd zijn! Ook hebben we kleinfruit aangeplant. Dit laten we leiden langs wilgentakken die Bram 50 meter verderop gesnoeid heeft.